Vi sa det aldrig skulle hända oss, men vi kan inte förändra tiden, det bara tiden som förändrar oss